ADMINISTRACJA

Główna księgowa

Halina Dzierzkowska

Sekretarz szkoły

Anita Kondraszuk

Pomoc administracyjna

Bożena Chwedczuk