Nauczyciele

Dyrektor szkoły

mgr Elżbieta Zielińska

Wicedyrektor szkoły

mgr Teresa Hryciuk

język polski
mgr Irena Semeniuk
mgr  Monika Dwojak
mgr Paweł Charytoniuk
matematyka
mgr Jarosław Kaliszuk
mgr Aneta Kamińska
język angielski
mgr Bożena Mazur
mgr Agnieszka Żuk
język rosyjski
mgr Izabela Moczulska
historia
mgr Monika Dwojak
przyroda
mrg Barbara Iwaniuk
religia
mgr Małgorzata Nowicka
mgr Stanisław Sosenko
kształcenie zintegrowane
mgr Agnieszka Caruk
mgr Bożena Korlaga
mgr Joanna Prystupa
mgr Grażyna Pożaroszczyk
mgr Jolanta Dubisz
mgr Mariola Rogulska
mgr Bożena Popis
sztuka
mgr Dorota Matejuk – Bąk

wychowanie fizyczne
mgr Jarosław Hryciuk
mgr Dorota Jakimiuk
informatyka
mgr Elżbieta Zielińska
mgr Teresa Hryciuk
mgr Grażyna Pożaroszczyk
technika
mgr Jacek Olichwiruk
pedagog szkolny
mgr Dorota Kuszneruk
nauczyciel wspomagający
mgr Ewa Korneluk
kierownik świetlicy

opiekunowie  świetlicy

mgr Maria Marczuk

mgr Maria Mielniczuk
biblioteka
mgr Grażyna Kraciuk