Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 40 zł od rodziny.Wpłat można dokonywać na konto:

83 8025 0007 0390 0329 2000 0010